Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u onder de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

We richten ons hierbij in eerste instantie naar de pedagogisch begeleiders maar ook scholen, directeurs, leraren of andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in onze werking, kunnen terecht in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

03 juli 2014

Het samenwerkingsverband van de netgebonden pedagogische begeleidingsdiensten (SNPB) werft een coördinator aan voor het speerpunt taal.

02 juli 2014

De Raad van Bestuur heeft mevrouw Ria De Sadeleer aangesteld als pedagogisch coördinator van het VVKBaO. Zij komt vanaf 1 september 2014 ter vervanging van mevrouw Machteld Verhelst, die directeur van de vzw PBDKO wordt.

26 juni 2014

Via de vorige PBDKO-nieuwsbrief attendeerden we je op de vormingsbrochure PBDKO voor het schooljaar 2014-2015.

25 juni 2014

Op woensdag 14 mei 2014 vond het tweede overleg plaats van de kerngroep opstart participatiestructuur. Klik hier voor het verslag (je dient je hiervoor in te loggen). 

Forum

Jongste editie:
juni 2014

Leeftocht

Startnummer Jaargang 30