Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u onder de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

We richten ons hierbij in eerste instantie naar de pedagogisch begeleiders maar ook scholen, directeurs, leraren of andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in onze werking, kunnen terecht in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

10 september 2014

De vzw SNPB werft een medewerker aan voor de realisatie van het project Toll-net, een netoverstijgend project voor de implementatie van kwaliteitsvol e-leren en gecombineerd leren in het volwassenenonderwijs en de opleidingen van

01 september 2014

Alle pedagogisch begeleiders zijn via hun leidinggevenden ingeschreven voor de Dag van de Begeleiding op 11 september 2014. Je kunt hier doorklikken naar de dagorde.

31 augustus 2014

Hierbij vind je de vormingsbrochure PBDKO voor het schooljaar 2014-2015, met  een aanbod van vormingsinitiatieven die mogelijks een meerwaarde kunnen betekenen voor je professionele ontwikkeling als begeleider of van je team.

30 augustus 2014

De website van SNPB is online. De komende maanden zal er over de verschillende projecten informatie toegevoegd worden. Zie www.snpb.be

Forum

Jongste editie:
september 2014