Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u onder de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

We richten ons hierbij in eerste instantie naar de pedagogisch begeleiders maar ook scholen, directeurs, leraren of andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in onze werking, kunnen terecht in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

04 april 2014

De diocesane pedagogische begeleidingsdienst van Mechelen-Brussel gaat over tot het aanwerven van een aantal pedagogisch begeleiders voor het secundair onderwijs. 

02 april 2014

Pastoraal op school. Meer dan ooit is het een uitdaging. Een hele groep is de band met de traditie verloren die vroeger die pastoraal vorm en richting gaf. Dat geeft al levensbeschouwelijke diversiteit. Bovendien neemt het aantal anders- en niet-gelovigen in de school toe. En daarbinnen zijn er nog talloze schakeringen en nuances: levensbeschouwelijke verschillen.

31 maart 2014

De pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs werft met ingang van 1 september 2014 een directeur begeleidingsdienst geleding Antwerpen (DPB Antwerpen) aan.

28 maart 2014

Binnen het toegekende titaniumprofiel is het mogelijk te bellen, sms’en en data te gebruiken. Wie echter geen bundel data liet activeren, gebruikt data aan een bijzondere hoge prijs. Om een hoog oplopende factuur te vermijden, wordt het gebruik van data voor collega’s die (nog) niet te kennen gaven een bundel te willen activeren, geblokkeerd.

21 maart 2014

Per 1 september 2014 wordt het ambt van de directeur PBDKO vacant verklaard wegens een herschikking van de taken.