Pedagogische begeleiding

Op deze website van de pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Pedagogische begeleiding" meer informatie vinden over onze werking.

Onze website is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek.

  • 02 september 2015

    Om het elektronisch dagboek te optimaliseren in functie van bruikbaarheid voor ons eigen werk en in gebruiksvriendelijkheid, werden door de werkgroep ‘dagboek’ een aantal aanpassingen uitgewerkt. De wijze van invullen wordt sterk vereenvoudigd. Tot 31/08 kan je je activiteiten registeren in het oude systeem en de kostennota’s opmaken en verzenden.

Pagina's

Forum

Jongste editie:
september 2015

Leeftocht

Jongste editie:
september 2015