Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u onder de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

We richten ons hierbij in eerste instantie naar de pedagogisch begeleiders maar ook scholen, directeurs, leraren of andere geïnteresseerden die zich willen verdiepen in onze werking, kunnen terecht in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

25 september 2014

Collega’s,

We kunnen er niet naast kijken, de krantenkoppen van vandaag schreeuwen het uit … de besparingen treffen ook het onderwijs. Naast de ingrepen die de Vlaamse regering doet in de werkingsmiddelen van de scholen, wil men ook bezuinigen op de middelen voor de pedagogische begeleidingsdiensten.

23 september 2014

De vzw PBDKO wenst voor de begeleidingsdienst van het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs, VVKBaO, over te gaan tot de aanwerving van een voltijds pedagogisch begeleider kleuteronderwijs en pastoraal

10 september 2014

De vzw SNPB werft een medewerker aan voor de realisatie van het project Toll-net, een netoverstijgend project voor de implementatie van kwaliteitsvol e-leren en gecombineerd leren in het volwassenenonderwijs en de opleidingen van

01 september 2014

Alle pedagogisch begeleiders zijn via hun leidinggevenden ingeschreven voor de Dag van de Begeleiding op 11 september 2014. Je kunt hier doorklikken naar de dagorde.

Forum

Jongste editie:
oktober 2014