Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

09 juni 2015

Op 29 mei 2015 is het begeleidingsplan van PBDKO voor de beleidsperiode 2015-2018 aan de overheid ingediend. Dit begeleidingsplan vormt de basis voor de werking van PBDKO voor de komende drie schooljaren.

28 juni 2015

We hebben vastgesteld dat ons e-mailverkeer verstoord is. Beschikt u over een vsko-e-mailadres, dan is er geen enkel probleem. Probeert u ons te bereiken via een extern e-mailadres (o.a.

26 juni 2015

De vzw PBDKO zal voor de regio Antwerpen een voltijds pedagogisch begeleider (m/v) aanwerven in uitvoering van de begeleiding van scholen op het vlak van taalvaardigheidsonderwijs, meertaligheid en taalbeleid.

25 juni 2015

De Pedagogische Begeleidingsdienst van het VSKO wenst vanaf 1 september 2015 een voltijds pedagogisch adviseur (m/v) in dienst te nemen als expert lerarenopleiding voor de dienst Identiteit en kwaliteit.

25 juni 2015

De Pedagogische Begeleidingsdienst van het VSKO (PBDKO) wenst vanaf 1 september 2015 een voltijds pedagogisch adviseur (m/v) in dienst te nemen als expert professionalisering voor de dienst Identiteit en kwaliteit.

Forum

Jongste editie:
juni 2015

Leeftocht

Startnummer jaargang 31