Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

14 november 2014

Het VSKO wenst met ingang van 1 januari 2015 een stafmedewerker preventie en bescherming aan te werven. De omschrijving van de opdracht, het profiel en de modaliteiten voor sollicitatie leest u hier.

04 november 2014

Zoals in de nieuwsbrief van 25 september al aangekondigd delen ook de begeleidingsdiensten in de besparingen die in het onderwijs worden doorgevoerd. Concreet betekent het dat vzw SNPB (Samenwerkingsverband Netgebonden Pedagogische Begeleidingsdiensten) op 1 januari 2015 ophoudt te bestaan.

04 november 2014

De personeelsdienst PBDKO stelde een document op met de procedure voor begeleiders die willen deelnemen aan de manifestatie op 6 november 2014 of aan de staking op 15 december 2014.

04 november 2014

Op 29 oktober overleed Bart Van den Bossche, begeleider van PB VVKBuO.
We zijn ontzettend dankbaar dat we Bart als collega mochten kennen. Zijn bezieling voor gelijke onderwijskansen zal ons verder sterken in ons werk voor de meest kwetsbare leerlingen.

03 november 2014

Tijdens de herfstvakantie werd er hard gewerkt aan onze website. De pagina's vorming en personeelsbeleid (kwaliteitshandboek) zijn geüpdatet. Neem zeker een kijkje!

Forum

Jongste editie:
november 2014