Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

23 oktober 2014

Vanuit Erasmus + KA2 werkt DNI-VSKO van september 2014 tot augustus 2017 met 6 Europese partners (Estland, Nederland, Portugal, Slovenië, Engeland en België) het strategisch partnerschap LINPILCARE uit. Om vernieuwend het onderwijs te optimaliseren werkt Linpilcare een strategie uit om:

 

22 oktober 2014

De pedagogische begeleidingsdienst katholiek secundair onderwijs bisdom Hasselt heeft een vacature voor een begeleider chemie en 

08 oktober 2014

Op 11 september 2014 vond de Dag van de Begeleiding plaats. Je vindt de verslagen van de werkwinkels en een synthese van deze verslagen op onze website.

08 oktober 2014

Sinds enkele jaren organiseert de PBDKO in het voorjaar een adviseursproef. Deze proef staat los van de te verdelen ambten. Alle pedagogisch begeleiders die vóór de inschrijvingsdatum de basisvorming voltooid hebben, kunnen zich voor deze proef inschrijven.

07 oktober 2014

Op donderdag 12 maart 2015 organiseert vzw PBDKO de vorming ‘Coaching van  leraren en directies’. Deze vorming heeft een dubbel doel: