Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

12 mei 2015

Als gevolg van de inkanteling van een deel van de middelen van Voorrangsbeleid Brussel zal de Pedagogische Begeleidingsdienst van het Katholiek Onderwijs (PBDKO) met ingang van 1 september 2015 een voltijds pedagogisch begeleider aanwerven in uitvoering van de decretale opdracht, met name de transfer van de kennis rond taalvaardigheidsonderwijs, meertaligheid e

06 mei 2015

De vzw PBDKO wenst voor de regio Mechelen-Brussel een pedagogisch vakbegeleider Engels aan te werven.

Lees hier het volledige vacaturebericht.

06 mei 2015

De vzw PBDKO wenst voor de regio Mechelen-Brussel een pedagogisch begeleider Maatschappelijke Vorming (B-stroom) aan te werven.

Lees hier het volledige vacaturebericht.

 

01 mei 2015

Het begeleidingsplan 2015-2018 zit in de finale fase. Op basis van de input uit de themagroepen (motivatie, doelen, doelgroepen en consequenties voor interne werking) heeft dit plan vorm gekregen. Het is besproken met directeurs en hoofdbegeleiders zodat het nu naar de Raad van Bestuur PBDKO kan. Na goedkeuring op 19 mei wordt het ingediend bij de overheid.