Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

28 januari 2015

Het Steunpunt Studie- en schoolloopbanen en het departement Onderwijs en Vorming organiseren een studievoormiddag over de professionalisering en loopbaan van leerkrachten. Deze studievoormiddag vindt plaats op donderdag 2 april 2015 in het H. Consciencegebouw te Brussel. 

Tijdens deze studiedag staan vragen over professionalisering en de loopbaan van leerkrachten centraal.

16 januari 2015

Op 1 januari 2015 gingen Fredy Mels en Ria Delaere met TBS. Zij blijven tijdelijk wel een aantal taken voor PBDKO opnemen (Fredy: inkanteling SNPB en Ria: BaVo-leergroepen).

16 januari 2015

Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen de bedragen inzake vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten. Personeelsleden hebben er alle belang bij dat de bedrijfsvoorheffing op hun salaris correct ingehouden wordt.

15 januari 2015

De verschillende pedagogische begeleidingsdiensten legden in een afsprakennota vast op welke manier het overleg met de onderwijsinspectie georganiseerd wordt.

14 januari 2015

Graag informeren we u over een studievoormiddag die het departement Onderwijs en Vorming op 24 februari 2015 organiseert over “Informatiegebruik in en door scholen.