Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

13 februari 2015

We houden jullie graag op de hoogte van de stand van zaken van de ontwikkeling van ons begeleidingsplan 2015-2018.

CPB koos een aantal prioritaire thema’s (op basis van verschillende bronnen) waar we de komende jaren Vlaanderenbreed aan zullen werken:

12 februari 2015

De overeenkomst met MOBISTAR loopt nu één jaar. Tijd om een tussentijdse stand van zaken op te maken. Indien je voor het werkgerelateerd telefoneren instapte in het raamcontract met MOBISTAR om te bellen met het aan jou toegekende Titaniumprofiel, willen we je graag enkele vragen voorleggen.

12 februari 2015

Er bereiken ons heel wat berichten met de melding van zieke collega’s. Daarom brengen we graag de afspraken over de melding van een afwezigheid nog even onder jullie aandacht.

Bij afwezigheid verwittig je onmiddellijk je directeur en de personeelsdienst PBDKO.

12 februari 2015

VSKO richt in schooljaar 2015-2016 een nieuwe nascholing in voor het basisonderwijs over STEM-onderwijs. Door subsidiëring van de overheid kan deze nascholing één jaar gratis aan onze basisscholen aangeboden worden.

29 januari 2015

Een jaar lang ging de Arteveldehogeschool in het kader van het innovatiefonds ‘Gelaagdheid in Differentiatie’ in lagere scholen en lerarenopleidingen lager onderwijs op zoek naar goede praktijkvoorbeelden van differentiatie.