Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

27 maart 2015

De katholieke basisschool is één pedagogische gemeenschap. Directies staan er voor de uitdaging om samen met hun team de onderwijskwaliteit te versterken. Dat neemt niet weg dat onderwijs aan kleuters eigen klemtonen heeft. En daarnaast is er ook regelgeving specifiek voor het kleuteronderwijs. Voor directies die zelf geen ervaring hebben binnen het kleuteronderwijs is dat niet altijd evident.

20 maart 2015

Het welbevinden van leerlingen op school bepaalt sterk hun emotionele en psychische welzijn. Het is daarom belangrijk dat kinderen en jongeren er vrij kunnen praten over hun emoties en gevoelens. Wil je ideeën opdoen hoe je van jouw school een warme school kan maken? Kom dan langs in Mechelen op dinsdag 19 mei 2015 tijdens onze Impulsdag Warme School en laat je inspireren!

19 maart 2015

VVOB (Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand) heeft twee vacatures 

19 maart 2015

Het gemeenschappelijk vakbondsfront Openbare diensten en Onderwijs organiseert op 19 maart een militantenconcentratie in Brussel.

13 februari 2015

We houden jullie graag op de hoogte van de stand van zaken van de ontwikkeling van ons begeleidingsplan 2015-2018.

CPB koos een aantal prioritaire thema’s (op basis van verschillende bronnen) waar we de komende jaren Vlaanderenbreed aan zullen werken: