Welkom bij PBDKO

Op deze website van de pedagogische begeleidingsdienst van het katholiek onderwijs kan u in de rubriek "Over PBDKO" meer informatie vinden over onze organisatie.

Onze site is in eerste instantie bedoeld voor pedagogisch begeleiders maar ook voor scholen, directeurs, leraren en geïnteresseerden. Je vindt meer informatie over onze werking in het kwaliteitshandboek van de PBDKO.

17 december 2014

We sprokkelden vier vormingsinitiatieven bijeen. 

1. Vormingen rond het project competentieontwikkeling

17 december 2014

Binnen PBDKO zijn verschillende werkgroepen aan de slag om te leren van elkaar en tools te ontwikkelen voor de begeleiding van kwaliteitsontwikkeling. Op niveau secundair onderwijs ontwikkelde de kZe-groep verschillende tools. Die komen stap voor stap op de website PBDKO bij ‘instrumenten en materialen’ zodat alle begeleiders die kunnen raadplegen en gebruiken.

17 december 2014

Even een stand van zaken over de situatie van SNPB na de aankondiging van de besparingen en de daaruit volgende inkanteling van de opdrachten van SNPB in de reguliere begeleidingsdiensten.

Zoals eerder aangekondigd is het de bedoeling om in het lopende schooljaar de projectwerking verder te zetten met alle personeelsleden die een opdracht hebben binnen één van de SNPB-projecten.

17 december 2014

Een tijd geleden is op PBDKO, op vraag van de Raad van Bestuur, een werkgroep opgestart om na te gaan of er een vorm van participatie kan georganiseerd worden. Er zijn hierover vorig schooljaar een aantal gesprekken gevoerd en suggesties aangereikt. PBDKO zit immers niet gevat in het participatiedecreet, maar toch streeft PBDKO ernaar een gelijkaardige formele overlegstructuur te organiseren.

17 december 2014

De Arteveldehogeschool organiseert Quatre Quarts in 2015: vier open studieavonden waarin gastsprekers hun visie op coaching geven. De avonden maken deel uit van het postgraduaat Professionele coach maar alle geïnteresseerden zijn welkom.

Forum

Jongste editie:
december 2014